Bemutatkozás

Ifj. Dr. Lévay Endre

Ifj. Dr. Lévay Endre egyéni ügyvéd

6720 Szeged, Vörösmarty u. 7. szám alatti irodámban várom jelenlegi és leendő Ügyfeleimet! Legfontosabb célkitűzésem, hogy ügyfeleim érdekeit szakmai tudásom legjavának segítségével, szívvel-lélekkel képviseljem.

Ügyvéd-dinasztia sarjaként mindig komoly elhivatottsággal rendelkeztem az ügyvédi pálya iránt, így először a Szegedi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Karának Munkaügyi Kapcsolatok főiskolai szakát végeztem el, majd a jogász szakon is diplomát szereztem. Tanulmányaim során  elmélyülten foglalkoztam büntető-, és családjogi perekkel, amely mélyreható ismereteket biztosított számomra e két területen.

Ügyvédjelölti időmet Szeged egyik legnagyobb hírű ügyvédi irodájában töltöttem, ahol a szakma által legelismertebb képviselőitől a tudás legjavát sajátítottam el, valamint lehetőségem nyílt a tárgyalásokon való közreműködéssel az egyéni ügyvédi pályához szükséges rutint megszerezni.

Ezen tapasztalatok megszerzése után lelkesen nyitottam meg irodámat, ahol egyéni ügyvédként kívánok sikerre vinni minden hozzám érkező ügyet, hogy Ügyfeleim bizalommal forduljanak hozzám problémáik megoldásában.

Szakterületek

Büntetőjog:

 • Sértetti képviselet, védelem ellátása a büntető- és szabálysértési eljárás valamennyi szakaszában, a nyomozás megindításától
  a jogerős ítélet meghozataláig.
 • Jogi tanácsadás.

Polgári jog:

 • Szerződések (adásvételi-, csere- és ajándékozási, bérleti és használati jogot biztosító, öröklési-, tartási-, életjáradéki, vállalkozási, megbízási, kölcsön, stb.)
 • Kintlévőségek behajtása. (Ügyvédi felszólító levél elkészítése, egyeztetés az adóssal, fizetési meghagyásos, peres, végrehajtási eljárás során képviselet.)
 • Végrendelet, öröklési szerződés, halál estére szóló ajándékozás elkészítése.
 • Hagyatéki eljárás és az örökléssel kapcsolatos igények bírósági érvényesítése során képviselet.
 • Peres- és peren kívüli eljárásokban való képviselet.
 • Okiratszerkesztés és ügyvédi képviselet, egyéb okiratok elkészítése, véleményezése.
 • Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek alapító okiratainak elkészítése, módosítása, jogi képviseletük ellátása.

Családi jog:

 • Házassággal, élettársi kapcsolattal, vagyonjoggal, gyermekelhelyezéssel, gyermektartással kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásokban, peren kívüli egyeztetések során képviselet.
 • Házassági vagyonjogi szerződés, házassági vagyonközösséget megszüntető szerződés, megállapodások készítése és ellenjegyzése.

Munkajog:

 • Jogviszony létrehozása, megszüntetése, munkáltatói intézkedések előkészítése, véleményezése, perképviselet ellátása
  a munkaügyi jogvitákban.
 • Munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal kapcsolatos jogi kérdések.

Ingatlanjog:

 • Ingatlanhoz kapcsolódó illeték- és adótanácsadás. Teljes körű képviseletét a földhivatali és más hatóságok előtti eljárásokban.
 • Ingatlan adásvétel, ingatlancsere, ajándékozás, építési szerződés, ingatlanbérlet, ingatlanhasználati szerződések.
 • Társasház alapítás, társasházak képviselete.
 • Tartási-, öröklési-, életjáradéki szerződések.
 • Szolgalmi jog alapítása, telekalakítás (megosztás, összevonás), belterületbe vonás, ingatlan végrehajtás.
 • Közös tulajdon megszüntetése.
 • Ingatlan perek, birtokviták, szomszédjogi ügyek.
 • Ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések.

Kártérítési jog:

 • Személyiségi jogok megsértéséből, munka-, illetve közlekedési balesetből eredő károkozás során képviselet.
 • Szerződésszegésből, egyéb károkozó magatartásból eredő károk érvényesítése.

Munkadíj

MunkadíjAz ügyvédi munkadíj mindig szabad megállapodás tárgyát képezi, hiszen mértéke jellemzően attól függ, hogy az ügy mennyire összetett, illetve, hogy mekkora az ügylet tárgyának az értéke, és ehhez milyen mértékű ügyvédi felelősség társul. Kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy ügyfeleim részére mindig több megoldást is felkínáljak, hogy mindenki a számára legjobb és leggazdaságosabb jogi megoldást választhassa.

Jelentkezzen, hogy az adott ügy részleteinek megismerését követően ingyen elkészíthessem Önnek egyéni árajánlatát!

Kapcsolat

Kérdéseivel forduljon hozzám bizalommal az alábbi elérhetőségeim bármelyikén.
Munkanapokon 24 órán belül válaszolok minden megkeresésre!

Ifj. Dr. Lévay Endre egyéni ügyvéd
6720 Szeged, Vörösmarty u. 7.
+36 30 521 32 32